QUY CHẾ


Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam có các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông có ý nghĩa thực tiễn cao, có tính sáng tạo và đổi mới nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Điều 2. Phạm vi, điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng.
2. Giải thưởng được xét tặng cho các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông hoàn thành trong phạm vi 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
3. Sản phẩm khoa học và công nghệ Điện tử-Viễn thông là các công trình khoa học trong lĩnh vực Điện tử-Viễn thông, có khả năng trình diễn, bao gồm sản phẩm phẩn mềm, phần cứng, các giải pháp mạng và tích hợp công nghệ.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Mọi cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang học tập, công tác và nghiên cứu trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam, không giới hạn tuổi.
Các sản phẩm đã đạt giải trong các kỳ thi Khoa học Công nghệ tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu được khuyến khích tham gia.

Điều 4. Cơ quan tổ chức Giải thưởng

1. Cơ quan chủ trì: Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam
2. Cơ quan thường trực tổ chức: Văn Phòng Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
3. Ban Tổ chức giải thưởng hàng năm được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam

Điều 5. Hội đồng xét chọn Giải thưởng

Hội đồng xét chọn giải thưởng hàng năm do Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam quyết định thành lập
 Số lượng 09 người gồm:
- 01 Chủ tịch hội đồng,
- 01 Thư ký hội đồng,
- 07 thành viên hội đồng là các chuyên gia Điện tử - Viễn thông hàng đầu Việt nam do Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam lựa chọn;

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng
- 01 Giải nhất
- 01 Giải nhì
- 01 Giải ba
- 01 Giải tiềm năng
2. Mức khen thưởng:
Các cá nhân và nhóm cá nhân có sản phẩm được giải sẽ được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải thưởng và tiền thưởng:
- Giải nhất: 30 triệu đồng
- Giải nhì: 20 triệu đồng
- Giải ba: 10 triệu đồng
- Giải tiềm năng: 5 triệu đồng

Điều 7. Kinh phí cho Giải thưởng
Được trích từ Quỹ của Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam và nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Chương II: TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Tiêu chuẩn đánh giá

1. Tính sáng tạo khoa học: sản phẩm dự thi có sự sáng tạo về công nghệ, có đóng góp về mặt học thuật từ các tác giả, nhóm tác giả, có sự sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề trong sản phẩm;
2. Tính thực tiễn: sản phẩm có triển vọng áp dụng rộng rãi, đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của thực tế, đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội;
3. Khả năng thương mại hóa: sản phẩm có tiềm năng khai thác thương mại, triển khai phát triển sản xuất cung cấp cho thị trường;
4. Các kết quả khác: Khuyến khích các kết quả đi kèm minh chứng cho chất lượng khoa học của sản phẩm như: bài báo khoa học, bằng sáng chế,…

Điều 9. Hồ sơ tham dự Giải thưởng, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- 01 đơn đăng ký theo mẫu 1-ĐKGT kèm theo quy chế này;
- 01 bản tóm tắt công trình;
- 01 bản toàn văn công trình;
- 01 video (khoảng 3-5 phút) giới thiệu về sản phẩm (nếu sản phẩm đã được ứng dụng trong thực tế);
- Các tài liệu khác khác nếu có (bài báo khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, giải thưởng cấp trường, viện…)
2. Gửi hồ sơ gửi tới địa chỉ của thường trực tổ chức theo thông báo của Ban tổ chức

Điều 10. Quy trình tổ chức xét tặng Giải thưởng

1. Vòng sơ khảo:
Các sản phẩm được hội đồng đánh giá sơ khảo, chọn ra 8 sản phẩm tiêu biểu;
2. Vòng chung khảo:
8 sản phẩm tiêu biểu được đánh giá tiếp bởi hội đồng và lựa chọn ra 04 sản phẩm để trao giải;
3. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Hội nghị REV-ECIT hàng năm;

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và giữ bí mật nội dung các công trình tham dự giải thưởng

Các công trình tham dự Giải thưởng được Ban Tổ chức đảm bảo giữ bí mật về nội dung và lưu giữ cho đến ngày được công bố.
Các tác giả nên chủ động nộp hồ sơ đăng ký xin bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến công trình trong quá trình xét duyệt hoặc trước ngày công bố giải.
Mặt khác, khi phát hiện thấy công trình tham dự Giải thưởng có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Ban Tổ chức sẽ thông báo và hướng dẫn các tác giả làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao giải.

Điều 12. Quyền công bố

Ban tổ chức giải thưởng sẽ công bố nội dung các công trình được giải thưởng trên hệ thống truyền thông như trang web của hội nghị REV-ECIT, trang web của hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam, báo chí, truyền hình, kỷ yếu,…

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, ban tổ chức giải thưởng tổng hợp ý kiến và trình Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam xem xét, quyết định./.

QUY CHẾ
GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Tải quy chế giải thưởng tại đây.

QUY CHẾ
THỜI GIAN
QUYỀN LỢI
TIÊU CHÍ

BẢO TRỢ CHỈ ĐẠO

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

© Copyright REV| All Right Reserved. 

LIÊN HỆ

VỀ CHÚNG TÔI

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

TS. Hoàng Văn Xiêm - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Mobile: 0378.608.113
Địa chỉ: Tòa nhà Cục tần số - 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: giaithuongrev@gmail.com
Website: https://www.revawards.vn/

SOCIAL