TIÊU CHÍ

Đang cập nhật

QUY CHẾ
THỜI GIAN
QUYỀN LỢI
TIÊU CHÍ

BẢO TRỢ CHỈ ĐẠO

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

© Copyright REV| All Right Reserved. 

LIÊN HỆ

VỀ CHÚNG TÔI

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

TS. Hoàng Văn Xiêm - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Mobile: 0378.608.113
Địa chỉ: Tòa nhà Cục tần số - 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: giaithuongrev@gmail.com
Website: https://www.revawards.vn/

SOCIAL