GIẢI THƯỞNG
SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ THAM GIA

HỘI VÔ TUYẾN - ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN THUYẾT TRÌNH

LIÊN HỆ

GỬI LIÊN HỆ

© Copyright REV| All Right Reserved. 

LIÊN HỆ

VỀ CHÚNG TÔI

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

Địa chỉ: 57 Vũ Thạnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0903 444 525
Email: giaithuongrev@gmail.com
Website: https://www.revawards.vn/

SOCIAL